Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn Ăn , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 837 - 963
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 30
7,973,437
2 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,296,000
3 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 873 - 945
Số lượng 0 đến 30
7,593,725
4 Đệm ngồi ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 417.1 - 442.9
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
4,777,559
5 Tủ bếp dưới ( Ash ) , Cánh, Hồi lộ gỗ Tần Bì sơn 2K. Thùng CDF trắng An Cường
Giới hạn: 4320 - 5280
Giới hạn: 580 - 600
Giới hạn: 820 - 900
Số lượng 0 đến 30
16,440,000
6 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,277,500
7 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
730,000
8 Tay nắm đũa ( Dài 192mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 192, 192
Chỉ nhận: 12, 12
Chỉ nhận: 32, 32
Số lượng 0 đến 30
1,385,175
9 Đá mặt bếp , Đá trắng vân mây
Giới hạn: 3840 - 5760
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 20 - 20
Số lượng 0 đến 100
9,311,999
10 Kính Ốp Bếp , Kính cường lực màu ( Hải Long )
Giới hạn: 2000 - 3000
Giới hạn: 520 - 780
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 30
4,712,499
11 Tủ bếp trên ( Ash ) , Cánh, Thùng gỗ Tần Bì Sơn Oseven, Hậu Melamine
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 350 - 400
Giới hạn: 750 - 1300
Số lượng 0 đến 30
4,780,810
12 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
730,000
Tổng cộng 61,008,704