Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 756 - 924
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 725.4 - 811.2
Số lượng 0 đến 30
20,403,694
2 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 646 - 720.8
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
3 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
4 Bàn Kẹp , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 380 - 416
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 511.5 - 572
Số lượng 0 đến 30
2,918,492
5 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
Tổng cộng 23,322,186