Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2430 - 2970
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
35,907,300
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,354,914
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,197,650
4 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 651 - 728
Số lượng 0 đến 30
21,203,999
5 Đệm ngồi Ghế Băng 2 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,236,609
6 Đệm tựa Ghế Băng 2 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 567 - 693
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,459,791
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
14,032,864
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,066,800
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 702 - 858
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
11,261,250
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 570 - 642
Giới hạn: 475 - 520
Chỉ nhận: 70, 90, 120, 150, 250
Số lượng 0 đến 30
997,407
11 Ray âm 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
934,400
Tổng cộng 94,652,984

Ghi chú:

- Bản thiết kế 3D và 2D do anh Hưng - Bắc Giang gửi Xuân Khánh
- Báo giá dự toán theo chất liệu gỗ Óc Chó nhập khẩu