Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ (Đã bao gồm Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2340 - 2860
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 691.2 - 763.2
Số lượng 0 đến 30
37,700,520
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,550,173
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,524,888
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ (Đã bao gồm cả Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 669.6 - 748.8
Số lượng 0 đến 30
27,937,728
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,787,996
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,257,870
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
15,308,579
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,066,800
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
6,327,750
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 475 - 535
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
415,603
Tổng cộng 97,877,907

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu của anh Muông - Hà Giang
- Chất liệu gỗ Óc Chó cao cấp
- Hình ảnh 3D do anh Muông gửi tới Xuân Khánh
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ (Đã bao gồm Tab) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2340 - 2860
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 691.2 - 763.2
Số lượng 0 đến 30
16,424,772
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,550,173
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,077,333
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ (Đã bao gồm cả Tab) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 669.6 - 748.8
Số lượng 0 đến 30
11,015,014
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,787,996
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,257,870
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
6,671,055
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,066,800
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
2,835,540
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 475 - 535
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
415,603
Tổng cộng 47,102,156