Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ (Đã bao gồm cả Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2430 - 2970
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 691.2 - 763.2
Số lượng 0 đến 30
39,287,430
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,206,775
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,565,712
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ (Đã bao gồm cả Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 669.6 - 748.8
Số lượng 0 đến 30
25,878,528
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,794,451
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,262,444
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 990 - 1210
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
20,116,800
8 Ray âm 400 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 400, 400
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
855,000
Tổng cộng 94,967,140

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu anh Phong - Sơn La
- Chất liệu gỗ Óc Chó cao cấp, Bản vẽ hình ảnh 3D anh Phong gửi
- Xuân Khánh báo giá sản xuất vận chuyển lắp đặt