Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2520 - 3080
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 691.2 - 763.2
Số lượng 0 đến 30
42,162,120
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,195,156
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 342 - 374.4
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,152,800
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 139.5 - 156
Số lượng 0 đến 30
20,747,947
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,430,397
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 342 - 374.4
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
953,333
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
17,628,975
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,134,000
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 765 - 935
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
8,915,156
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 570 - 642
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
498,703
11 Ray âm 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
934,400
Tổng cộng 99,752,987

Ghi chú:

- Bảng bóc tách chi tiết bao giá bộ bàn ghế gỗ Óc Chó
- Báo giá theo yêu cầu anh Minh - Hạ Long
- Hiện tại bảng báo giá mới chỉ cập nhật bộ bàn ghế phòng khách gỗ Óc Chó