Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ (Đã bao gồm Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2340 - 2860
Giới hạn: 716.1 - 816.2
Giới hạn: 691.2 - 763.2
Số lượng 0 đến 30
39,429,390
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,904,687
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,272,399
4 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ (Đã bao gồm Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 731.5 - 816.2
Giới hạn: 669.6 - 748.8
Số lượng 0 đến 30
27,201,825
5 Đệm ngồi Ghế Băng 2 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,936,458
6 Đệm tựa Ghế Băng 2 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,509,444
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 446.2 - 478.4
Số lượng 0 đến 30
15,468,145
8 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
11,440,000
9 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 570 - 642
Giới hạn: 475 - 520
Chỉ nhận: 70, 90, 120, 150, 250
Số lượng 0 đến 30
997,407
10 Ray âm 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
934,400
11 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) (Kính sơn màu đen) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,005,840
Tổng cộng 105,099,995

Ghi chú:

- Báo giá theo chất liệu gỗ Óc Chó cao cấp
- Khách hàng: Chị Trang - Vinhome Riverside ( Long Biên )
- Bản vẽ khách hàng cung cấp cho Xuân Khánh báo giá và thi công