Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ (Mặt ghế ngồi dày 22mm) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 669.6 - 763.2
Giới hạn: 652.8 - 720.8
Số lượng 0 đến 30
11,146,716
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,690,999
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,877,199
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ (Mặt ghế ngồi dày 22mm) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 792 - 968
Giới hạn: 684 - 763.2
Giới hạn: 632.4 - 707.2
Số lượng 0 đến 30
11,029,136
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,806,999
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,246,399
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) (Mặt bàn dày 36mm) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 945 - 1155
Giới hạn: 945 - 1155
Giới hạn: 446.2 - 478.4
Số lượng 0 đến 30
6,924,941
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 945 - 1155
Giới hạn: 945 - 1155
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,334,025
9 Bàn Kẹp , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 623.1 - 696.8
Số lượng 0 đến 30
1,536,324
10 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 450 - 550
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
302,500
Tổng cộng 39,895,238