Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 660.3 - 752.6
Giới hạn: 652.8 - 720.8
Số lượng 0 đến 30
9,978,591
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 513 - 627
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,547,187
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 513 - 627
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,776,119
4 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 674.5 - 752.6
Giới hạn: 632.4 - 707.2
Số lượng 0 đến 30
6,801,886
5 Đệm ngồi Ghế Băng 2 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 513 - 627
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
849,062
6 Đệm tựa Ghế Băng 2 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 513 - 627
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
589,633
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) (Mặt bàn dày 36mm) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 855 - 1045
Giới hạn: 855 - 1045
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
5,643,633
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 855 - 1045
Giới hạn: 855 - 1045
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,083,000
9 Bàn Kẹp , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 427.5 - 468
Giới hạn: 432 - 472.5
Giới hạn: 558 - 624
Số lượng 0 đến 30
2,312,376
10 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 405 - 495
Giới hạn: 405 - 495
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
243,000
Tổng cộng 31,824,487