Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ (Bao gồm cả Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2385 - 2915
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
38,179,212
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,904,687
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 342 - 374.4
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,152,800
4 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ (Bao gồm cả Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1494 - 1826
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 651 - 728
Số lượng 0 đến 30
23,832,412
5 Đệm ngồi Ghế Băng 2 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,936,458
6 Đệm tựa Ghế Băng 2 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 342 - 374.4
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,430,000
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
17,628,975
8 Kính Cường Lực ( Mỏ vịt ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,162,350
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 528 - 577.5
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
8,445,937
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 760 - 856
Giới hạn: 522.5 - 572
Chỉ nhận: 70, 90, 120, 150, 250
Số lượng 0 đến 30
664,914
11 Ray âm 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
1,401,600
Tổng cộng 99,739,345

Ghi chú:

- Dự toán theo chất liệu gỗ Óc Chó nhập khẩu cao cấp
- Thiết kế 3D, 2D được gửi bởi chị Nhung - Ecopark
- Thiết kế phù hợp với các mẫu biệt thự hiện đại