Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn Ăn (Kết hợp chân sắt) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2040 - 2760
Giới hạn: 744 - 856
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 30
9,450,000
2 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 2160 - 2640
Giới hạn: 720 - 880
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
2,304,000
3 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 503.5 - 556.5
Giới hạn: 598.5 - 661.5
Giới hạn: 746.9 - 808.5
Số lượng 0 đến 30
12,347,329
4 Đệm ngồi ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
5,634,278
Tổng cộng 29,735,607

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu chị Giang - Hà Nội
- Chất liệu yêu cầu báo giá gỗ tần bì
- Hình ảnh do chị Giang cung cấp