Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( Veener ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Veener Óc Chó sơn Imchem. Phản gỗ MFC. Thang hộp Kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1020 - 1380
Giới hạn: 405 - 495
Số lượng 0 đến 30
7,995,575
2 Bàn làm việc , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 570 - 600
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
6,904,800
3 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 2700 - 3300
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
60,707,790
Tổng cộng 75,608,165

Ghi chú:

phòng kho + phòng giúp việc
tầng 24