Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Quần Áo ( Sơn Bệt ) , Cánh sơn bệt Imchem trên MDF, Thùng, Hậu gỗ Melamin phủ trên MDF chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1584 - 1936
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
17,252,835
2 Bàn làm việc , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MDF phủ Melamine. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 475 - 500
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
4,422,250
3 Bàn làm việc (bàn phấn) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MDF phủ Melamine. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 522.5 - 550
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
5,469,625
Tổng cộng 27,144,710

Ghi chú:

phòng Master