Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sàn Gỗ (sàn Malaisya) , Làm mới
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 12 - 12
Số lượng 0 đến 300
1,778,000
2 Trần thạch cao (đã bao gồm sơn bảo hoàn thiện) , Làm mới
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 10 - 10
Số lượng 0 đến 1000
32,284,800
3 Sơn tường (sơn bao gồm trong nhà) , Làm mới (sơn JOTUN chính hãng ( sơn bóng ))
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1 - 1
Số lượng 0 đến 1000
23,541,000
Tổng cộng 57,603,800