Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( MDF ) , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 1360 - 1840
Giới hạn: 360 - 440
Số lượng 0 đến 30
8,784,699
2 Bàn làm việc (bàn học con trai) , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 570 - 600
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
3,351,600
3 Tủ trang trí ( Sơn Bệt ) , Cánh sơn bệt Imchem trên MDF, Thùng, Hậu MFC . Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 2610 - 3190
Số lượng 0 đến 30
17,480,475
4 Kệ tivi (đôn ngồi của sổ) , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt (bao gồm cả nỉ ( da))
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
3,609,600
Tổng cộng 33,226,374

Ghi chú:

chị Hạnh
phòng ngủ con trai
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( MDF ) , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt
Giới hạn: 2223 - 2717
Giới hạn: 1445 - 1955
Giới hạn: 315 - 385
Số lượng 0 đến 30
9,082,159
2 Bàn làm việc (bàn học con trai) , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt
Giới hạn: 1071 - 1309
Giới hạn: 503.5 - 530
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
3,734,640
3 Tủ trang trí ( Sơn Bệt ) , Cánh sơn bệt Imchem trên MDF, Thùng, Hậu MFC . Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 2430 - 2970
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 2628 - 3212
Số lượng 0 đến 30
16,674,660
4 Kệ tivi (đôn ngồi của sổ) , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt (bao gồm cả nỉ ( da))
Giới hạn: 918 - 1122
Giới hạn: 503.5 - 556.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
4,115,520
5 Bàn làm việc (bàn đàu giường) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MDF phủ Melamine. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 503.5 - 530
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
4,007,955
Tổng cộng 37,614,934