Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( Veener ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Veener Óc Chó sơn Imchem. Phản gỗ MFC. Thang hộp Kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1598 - 2162
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
11,562,063
2 Tủ Quần Áo ( Acrylic ) , Cánh MDF phủ Acrylic. Thùng, Hậu MDF phủ Veener Óc Chó sơn Imchem. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1206 - 1474
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
26,801,470
3 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 1404 - 1716
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
27,585,619
4 Tab Đầu Giường , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 693.5 - 766.5
Giới hạn: 389.5 - 430.5
Giới hạn: 361 - 399
Số lượng 0 đến 30
1,997,025
5 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 2224.32 - 3071.68
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2380 - 3220
Số lượng 0 đến 30
22,347,001
6 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1686.6 - 2061.4
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 190 - 210
Số lượng 0 đến 30
7,681,864
Tổng cộng 97,975,042

Ghi chú:

phòng master