Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Giày ( Acrylic ) (khối trên) , Cánh MDF phủ Acrylic. Thùng, Hậu MDF phủ Veener Óc Chó sơn Imchem. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1998 - 2442
Giới hạn: 339.5 - 360.5
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
16,499,983
2 Tủ Giày ( Acrylic ) (khối dưới) , Cánh MDF phủ Acrylic. Thùng, Hậu MDF phủ Veener Óc Chó sơn Imchem. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1998 - 2442
Giới hạn: 339.5 - 360.5
Giới hạn: 900 - 1100
Số lượng 0 đến 30
18,333,315
3 Tủ Giày ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 339.5 - 360.5
Giới hạn: 2340 - 2860
Số lượng 0 đến 30
18,986,467
4 Tủ Rượu ( Sơn Bệt ) , Cánh sơn bệt Imchem trên MDF, Thùng, Hậu MFC . Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 468 - 572
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 2340 - 2860
Số lượng 0 đến 30
9,531,600
5 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 2475 - 3025
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 522.5 - 577.5
Số lượng 0 đến 30
12,583,450
6 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó (vách nan kệ tivi)
Giới hạn: 722.4 - 997.6
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2210 - 2990
Số lượng 0 đến 30
6,739,304
7 Ốp Đá , Đá trắng vân mây (vách kệ tivi)
Giới hạn: 1520 - 2090
Giới hạn: 18 - 18
Giới hạn: 2340 - 3120
Số lượng 0 đến 100
15,906,799
8 Sofa Gỗ Băng (bao gồm cả nỉ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2628 - 3212
Giới hạn: 855.6 - 975.2
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
40,147,590
9 Sofa Gỗ Giường (bao goommf cả nỉ.) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 883.2 - 966
Giới hạn: 460.8 - 508.8
Số lượng 0 đến 30
14,918,400
10 Bàn trà ( Gỗ công nghiệp ) (thay đổi mặt đá) , MDF phủ Laminate
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 400 - 470
Số lượng 0 đến 30
7,944,300
11 Tủ bếp trên ( Acrylic ) , Cánh MDF phủ Acrylic. Thùng, Hậu MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 2295 - 2805
Giới hạn: 350 - 400
Giới hạn: 750 - 1300
Số lượng 0 đến 30
14,750,854
12 Tủ bếp dưới ( Veener ) , Cánh, Hồi lộ MDF phủ Veener gỗ Óc Chó, Thùng CDF trắng An Cường
Giới hạn: 3150 - 3850
Giới hạn: 580 - 600
Giới hạn: 820 - 900
Số lượng 0 đến 30
15,212,708
13 Ốp Đá (đá bàn bếp, ốp bếp) , Đá trắng vân mây
Giới hạn: 5120 - 7040
Giới hạn: 18 - 18
Giới hạn: 540 - 720
Số lượng 0 đến 100
12,364,800
14 Tủ trang trí ( Veener ) (hộc tủ lạnh) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 949.5 - 1160.5
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 2340 - 2860
Số lượng 0 đến 30
6,747,104
15 Tủ Rượu ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 1350 - 1650
Số lượng 0 đến 30
2,265,562
16 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1428 - 1972
Giới hạn: 26 - 26
Giới hạn: 918 - 1242
Số lượng 0 đến 30
5,533,704
17 Ốp Đá (đá quày bar) , Đá trắng vân mây
Giới hạn: 3600 - 4950
Giới hạn: 18 - 18
Giới hạn: 360 - 480
Số lượng 0 đến 100
6,955,199
18 Tủ bếp trên ( Veener ) (quầy bar) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 1530 - 1870
Giới hạn: 350 - 400
Giới hạn: 750 - 1300
Số lượng 0 đến 30
6,674,108
Tổng cộng 232,095,247

Ghi chú:

Anh Thắng - Imperia sky graden
Phòng Khách Bếp