Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 270 - 330
Số lượng 0 đến 30
33,956,177
2 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 3600 - 4400
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
64,350,257
3 Ốp Gỗ (kết hợp với laminate giả vân nỉ) , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 3360 - 4640
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2252.5 - 3047.5
Số lượng 0 đến 30
26,517,172
4 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
6,329,250
5 Bàn trang điểm , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
12,492,733
6 Ghế trang điểm , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Số lượng 0 đến 30
3,356,785
7 Ốp Gỗ (kết hợp với laminate giả nỉ) , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1848 - 2552
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2252.5 - 3047.5
Số lượng 0 đến 30
14,584,444
8 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
21,772,800
9 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
4,147,199
10 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
13,702,500
Tổng cộng 201,209,317

Ghi chú:

Báo giá phòng ngủ master :
Vật Liệu : Gỗ óc chó kết hợp Veener
Khách hàng : Anh Nam
Địa chỉ : Vĩnh Phúc
Đơn vị báo giá : Nội thất Xuân Khánh
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 270 - 330
Số lượng 0 đến 30
16,486,875
2 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Tần Bì phủ trên MDF sơn Oseven. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 3600 - 4400
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
42,000,168
3 Ốp Gỗ (kết hợp với laminate giả vân nỉ) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 3360 - 4640
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2252.5 - 3047.5
Số lượng 0 đến 30
18,878,600
4 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
2,619,000
5 Bàn trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
5,395,247
6 Ghế trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Số lượng 0 đến 30
1,130,978
7 Ốp Gỗ (kết hợp với laminate giả nỉ) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 1848 - 2552
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2252.5 - 3047.5
Số lượng 0 đến 30
10,383,230
8 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
15,398,208
9 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
1,901,013
10 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
9,950,850
Tổng cộng 124,144,169

Ghi chú:

Báo giá phòng ngủ master :
Vật Liệu : Gỗ Tần bì cao cấp nhập khẩu
Khách hàng : Anh Nam
Địa chỉ : Vĩnh Phúc
Đơn vị báo giá : Nội thất Xuân Khánh