Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( Melamine ) (phòng ngủ 2) , Đầu, Vai, Đuôi, Dát phản gỗ Melamine. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 405 - 495
Số lượng 0 đến 30
9,256,747
2 Tủ Quần Áo ( Melamine ) (phòng ngủ 2) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MDF phủ Melamine. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
18,347,849
3 Giường ngủ ( Melamine ) (phòng ngủ 3) , Đầu, Vai, Đuôi, Dát phản gỗ Melamine. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 405 - 495
Số lượng 0 đến 30
9,256,747
4 Tủ Quần Áo ( Melamine ) (phòng ngủ 3) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MDF phủ Melamine. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 3240 - 3960
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
31,453,456
5 Giường ngủ ( Melamine ) (phòng ngủ 4) , Đầu, Vai, Đuôi, Dát phản gỗ Melamine. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 405 - 495
Số lượng 0 đến 30
9,256,747
6 Tủ Quần Áo ( Melamine ) (phòng ngủ 4) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MDF phủ Melamine. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
13,979,313
Tổng cộng 91,550,859

Ghi chú:

Chị Thảo
nhà lô phố- Thường Tín - Hà Nội