Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 315 - 385
Số lượng 0 đến 30
11,041,875
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
4,914,000
3 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Tần Bì phủ trên MDF sơn Oseven. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
19,018,944
4 Bàn làm việc , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 475 - 500
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
6,474,600
5 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 570 - 630
Số lượng 0 đến 30
10,965,375
Tổng cộng 52,414,794

Ghi chú:

Báo giá khách hàng Mr. Quang Minh - Tây Hồ
Báo giá tầng 6 : Phòng ngủ Con
Phương án vật liệu báo giá : gỗ Tần bì nhập khẩu cao cấp
Đơn bị báo giá : Nội thất xuân khánh
Phòng : Kinh doanh thiết kế và thi công số 1
Trưởng phòng : Nguyễn Thành Đồng
Sđt : 0886113135
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 315 - 385
Số lượng 0 đến 30
34,112,577
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
11,875,500
3 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
37,358,640
4 Bàn làm việc , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 475 - 500
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
7,391,835
5 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 570 - 630
Số lượng 0 đến 30
19,629,375
Tổng cộng 110,367,927

Ghi chú:

Báo giá khách hàng Mr. Quang Minh - Tây Hồ
Báo giá tầng 6 : Phòng ngủ Con
Phương án vật liệu báo giá : gỗ óc chó nhập khẩu cao cấp - sơn inchem cao cấp của mỹ
Đơn bị báo giá : Nội thất xuân khánh
Phòng : Kinh doanh thiết kế và thi công số 1
Trưởng phòng : Nguyễn Thành Đồng
Sđt : 0886113135