Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 315 - 385
Số lượng 0 đến 30
15,685,312
2 Tab Đầu Giường , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
1,070,244
3 Tủ Quần Áo ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 2700 - 3300
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 100
34,092,907
4 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
7,719,950
5 Bàn trang điểm , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
5,515,390
6 Ghế trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Số lượng 0 đến 30
1,088,742
7 Tủ trang trí ( MFC ) (Tủ để sách) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 2790 - 3410
Số lượng 0 đến 30
19,764,359
8 Bàn làm việc , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2223 - 2717
Giới hạn: 475 - 500
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
5,693,583
9 Ốp Gỗ (ốp tường treo đồ) , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 672 - 928
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2635 - 3565
Số lượng 0 đến 30
4,756,640
Tổng cộng 95,387,127

Ghi chú:

Báo giá Phòng Ngủ Master chị Liên ( Sơn La ) - 3 phương án báo giá
Bản báo giá trên là dự toán sơ bộ !
Đơn vị báo giá Nội Thất Xuân Khánh