Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 725.4 - 826.8
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
27,935,144
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1746 - 2134
Giới hạn: 741 - 826.8
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
4,408,455
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1746 - 2134
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,129,688
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 675 - 825
Giới hạn: 741 - 826.8
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
24,027,840
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 531 - 649
Giới hạn: 741 - 826.8
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,350,431
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 531 - 649
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
645,066
7 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 418.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
7,426,125
8 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 608 - 684.8
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
474,546
9 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 675 - 825
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
15,552,000
10 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 675 - 825
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,089,000
11 Tab ( Bàn ghế - Sofa gỗ ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 500 - 900
Giới hạn: 300 - 750
Số lượng 0 đến 30
7,158,171
12 Bàn Kẹp , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 741 - 811.2
Giới hạn: 748.8 - 819
Giới hạn: 511.5 - 572
Số lượng 0 đến 30
5,174,183
Tổng cộng 97,370,649

Ghi chú:

Báo giá bộ bàn ghế óc chó theo mẫu cung cấp từ Anh Huy
Chất lượng gỗ óc chó sơn Inchem cao cấp
Nỉ Hàn quốc kết hợp đệm bông ép và mút mềm cao cấp của nhật bản
Đơn vị thi công và báo giá Nội Thất Xuân Khánh