Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng (Có tay hộp ngăn kéo ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2160 - 2640
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 624 - 689
Số lượng 0 đến 30
20,594,640
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,158,187
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,450,680
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 787.2 - 861
Giới hạn: 624 - 689
Số lượng 0 đến 30
13,212,936
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1530 - 1870
Giới hạn: 779 - 869.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,548,891
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
712,833
7 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 738 - 902
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 418.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
3,744,675
Tổng cộng 47,422,842
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng (Có tay hộp ngăn kéo ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2160 - 2640
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 624 - 689
Số lượng 0 đến 30
30,171,599
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ (Rút múi) , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 646 - 720.8
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
4,361,214
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ (May đường gân giữa) , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 612 - 748
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,856,793
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 768 - 840
Giới hạn: 624 - 689
Số lượng 0 đến 30
19,310,400
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường (Rút múi) , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1485 - 1815
Giới hạn: 760 - 848
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
4,435,859
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường (May đường gân giữa) , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 612 - 748
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
969,453
7 Ray bi 450 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 450, 450
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
176,250
Tổng cộng 62,281,568

Ghi chú:

*Báo giá theo yêu cầu của chị Mai - Hà Nội
- Hình ảnh do chị Mai lựa chọn
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng (Tay cao 550mm, thêm đợt vào tay) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (Mặt ngồi cao 310mm)
Giới hạn: 2088 - 2552
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 624 - 689
Số lượng 0 đến 30
13,196,691
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,825,549
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,017,166
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 787.2 - 861
Giới hạn: 624 - 689
Số lượng 0 đến 30
11,678,100
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1827 - 2233
Giới hạn: 779 - 869.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,520,629
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
588,000
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) (Đợt dưới âm có kính) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1125 - 1375
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
6,839,583
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) (Trên mặt - kính trong) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 945 - 1155
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
889,350
9 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) (Tầng dưới - kính trong) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 837 - 1023
Giới hạn: 450 - 550
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
562,650
Tổng cộng 42,117,718

Ghi chú:

Báo giá theo yêu cầu của cô Điệp - Đội Cấn