Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Quần Áo ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 100
13,330,560
Tổng cộng 13,330,560

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của anh Huy - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
- Hình ảnh do anh Huy lựa chọn
- Báo giá chưa bao gồm phụ kiện hãng và VAT
- Báo giá chưa có kích thước thực tế nên tính trên kích thước thông thường 2mx2m = 4m2
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Sồi Mỹ phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
18,113,280
Tổng cộng 18,113,280

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của anh Huy - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
- Hình ảnh do anh Huy lựa chọn
- Báo giá chưa bao gồm phụ kiện hãng và VAT
- Báo giá chưa có kích thước thực tế nên tính trên kích thước thông thường 2mx2m = 4m2
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Quần Áo ( Laminate ) , Cánh MDF phủ Laminate, Thùng, Hậu MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
31,482,000
Tổng cộng 31,482,000

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của anh Huy - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
- Hình ảnh do anh Huy lựa chọn
- Báo giá chưa bao gồm phụ kiện hãng và VAT
- Báo giá chưa có kích thước thực tế nên tính trên kích thước thông thường 2mx2m = 4m2