Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1935 - 2365
Giới hạn: 651 - 742
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
10,497,939
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,904,687
3 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 332.5 - 371
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,509,557
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 765 - 935
Giới hạn: 665 - 742
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
9,045,938
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,950,541
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,238,611
7 Bàn Kẹp , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 558 - 624
Số lượng 0 đến 30
1,445,387
8 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
5,402,880
9 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
864,000
10 Bàn Ăn , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2125 - 2875
Giới hạn: 883.5 - 1016.5
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 30
11,689,453
11 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 855 - 1045
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
2,850,000
12 Ghế ăn ( Gỗ ) (Kết hợp bọc da nỉ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 456 - 504
Giới hạn: 873 - 945
Số lượng 0 đến 30
19,482,686
13 Tủ trang trí ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Tần Bì phủ trên MDF sơn Oseven. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
4,741,875
14 Vách Dạng Cột , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 1470 - 1530
Giới hạn: 78.4 - 81.6
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 100
12,432,000
Tổng cộng 86,055,554

Ghi chú:

*Báo giá theo yêu cầu của chị Lan - Hải Phòng
- Hình ảnh do chị Lan lựa chọn báo giá
- Bao giá chưa bao gồm phụ kiện hãng , VAT
- Phí vận chuyển ngoại thành Hà Nội là 15.000đ/km
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1935 - 2365
Giới hạn: 651 - 742
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
16,434,976
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,904,687
3 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 332.5 - 371
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,509,557
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 765 - 935
Giới hạn: 665 - 742
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
14,229,765
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,950,541
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,238,611
7 Bàn Kẹp , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 558 - 624
Số lượng 0 đến 30
2,399,819
8 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
9,227,520
9 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
864,000
10 Bàn Ăn , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2125 - 2875
Giới hạn: 883.5 - 1016.5
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 30
16,303,710
11 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 855 - 1045
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
2,850,000
12 Ghế ăn ( Gỗ ) (Kết hợp bọc da nỉ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 456 - 504
Giới hạn: 873 - 945
Số lượng 0 đến 30
25,880,346
13 Tủ trang trí ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
8,156,025
14 Vách Dạng Cột , Gỗ công nghiệp Veener Sồi (Veneer sồi mỹ)
Giới hạn: 1470 - 1530
Giới hạn: 78.4 - 81.6
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 100
14,918,400
Tổng cộng 118,867,957
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1935 - 2365
Giới hạn: 651 - 742
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
24,096,393
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,904,687
3 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 332.5 - 371
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,509,557
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 765 - 935
Giới hạn: 665 - 742
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
22,943,497
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,950,541
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,238,611
7 Bàn Kẹp , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 558 - 624
Số lượng 0 đến 30
4,305,019
8 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
12,398,400
9 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
864,000
10 Bàn Ăn , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2125 - 2875
Giới hạn: 883.5 - 1016.5
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 30
37,573,242
11 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 855 - 1045
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
2,850,000
12 Ghế ăn ( Gỗ ) (Kết hợp bọc da nỉ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 456 - 504
Giới hạn: 873 - 945
Số lượng 0 đến 30
57,941,074
13 Tủ trang trí ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
8,156,025
14 Vách Dạng Cột , Gỗ công nghiệp Veener Sồi (Veneer óc chó)
Giới hạn: 1470 - 1530
Giới hạn: 78.4 - 81.6
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 100
16,161,600
Tổng cộng 194,892,646

Ghi chú:

*Báo giá theo yêu cầu của chị Lan - Hải Phòng
- Hình ảnh do chị Lan lựa chọn báo giá
- Bao giá chưa bao gồm phụ kiện hãng , VAT
- Phí vận chuyển ngoại thành Hà Nội là 15.000đ/km