Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Trần thạch cao , Tháo dỡ
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 10 - 10
Số lượng 0 đến 250
2,867,400
2 Trần thạch cao (Khung xương Vĩnh tường) , Làm mới
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 10 - 10
Số lượng 0 đến 250
13,620,150
3 Sàn Gỗ (bóc và giữ lại để lát vào khu vực ăn , p.ngủ con trai) , Bóc bỏ
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 12 - 12
Số lượng 0 đến 100
914,400
4 Lát gạch (vật tư do khách hàng cung cấp hoặc chỉ định mẫu mã) , Gạch men
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 12 - 12
Số lượng 0 đến 100
3,186,000
5 Giật cốt sàn , Theo thiết kế (Có đèn led chạy dưới)
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 12 - 12
Số lượng 0 đến 30
2,065,000
6 Phá tường , Tường 100
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 100 - 100
Số lượng 0 đến 100
16,520,000
7 Xây tường , Tường 100
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 100 - 100
Số lượng 0 đến 100
9,558,000
8 Trát tường 1 mặt , Tường 100
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 5 - 5
Số lượng 0 đến 100
7,221,600
9 Bạt che , Chiếc
Giới hạn: 30000 - 30000
Giới hạn: 4000 - 4000
Giới hạn: 1 - 1
Số lượng 0 đến 20
1,652,000
10 Chạc thải công trình , Gói
Giới hạn: 1 - 1
Giới hạn: 1 - 1
Giới hạn: 1 - 1
Số lượng 0 đến 20
4,720,000
11 Vệ sinh công trình (Vệ sinh công nghiệp , đánh bóng sàn gỗ ) , Gói
Giới hạn: 1 - 1
Giới hạn: 1 - 1
Giới hạn: 1 - 1
Số lượng 0 đến 20
5,310,000
Tổng cộng 67,634,550

Ghi chú:

*Báo giá thi công theo yêu cầu của anh Dũng - Sunshine Revershine
- Báo giá chưa bao gồm gói công đi điện nước và điều hòa , phải phụ thuộc vào hiện trạng công trình .
- Báo giá chưa bao gồm VAT
- Vật tư điện , nước do chủ nhà cung cấp , hoặc chỉ định .