Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1071 - 1449
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
10,372,050
2 Tủ Quần Áo ( Ash ) , Cánh, Hồi lộ gỗ Tần Bì, Thùng hậu Veener Sồi Sơn Oseven
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
22,682,494
3 Bàn làm việc , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 783 - 957
Giới hạn: 570 - 600
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
4,800,600
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 378 - 462
Giới hạn: 437 - 487.6
Giới hạn: 744 - 832
Số lượng 0 đến 30
1,554,078
5 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
8,444,250
Tổng cộng 47,853,472

Ghi chú:

- Báo giá phòng ngủ con
- Báo giá theo yêu cầu khách hàng
- Địa chỉ : chung cư Imperia sky garden - 423 Minh Khai
- Báo giá trên chưa bao gồm phụ kiện
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ Xoan Đào ( Nam Phi ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ), Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1071 - 1449
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
15,437,708
2 Tủ quần áo ( Xoan Đào ) , Cánh, Thùng gỗ Xoan Đào ( Nam Phi )Sơn Oseven, Hậu Melamine
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
33,072,961
3 Bàn làm việc , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven
Giới hạn: 783 - 957
Giới hạn: 570 - 600
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
5,040,630
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven
Giới hạn: 378 - 462
Giới hạn: 437 - 487.6
Giới hạn: 744 - 832
Số lượng 0 đến 30
2,249,324
5 Kệ tivi , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
9,382,500
Tổng cộng 65,183,123

Ghi chú:

- Báo giá phòng ngủ con
- Báo giá theo yêu cầu khách hàng
- Địa chỉ : chung cư Imperia sky garden - 423 Minh Khai
- Báo giá trên chưa bao gồm phụ kiện
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1326 - 1794
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
14,447,979
2 Tủ Quần Áo ( Oak ) , Cánh, Thùng gỗ Sồi Mỹ Sơn Oseven, Hậu Melamine
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
31,707,811
3 Bàn làm việc , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 783 - 957
Giới hạn: 570 - 600
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
5,400,675
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 378 - 462
Giới hạn: 437 - 487.6
Giới hạn: 744 - 832
Số lượng 0 đến 30
2,453,808
5 Kệ tivi , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
10,320,750
Tổng cộng 64,331,023