Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (Kết hợp sơn bệt trắng)
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
5,402,880
2 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
871,200
3 Bàn Ăn , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1360 - 1840
Giới hạn: 744 - 856
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 300
6,930,000
4 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 720 - 880
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,548,800
5 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 824.5 - 892.5
Số lượng 0 đến 30
4,712,303
6 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 475 - 525
Số lượng 0 đến 30
8,339,760
7 Tủ để đồ ( Ash ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (Kết hợp sơn bệt trắng)
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 388 - 408
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
11,135,475
8 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 2070 - 2530
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
18,414,000
9 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
2,278,125
10 Bàn trang điểm (Bao gồm gương) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
7,135,334
11 Ghế trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (Mặt ngồi bọc đệm)
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 407.4 - 432.6
Số lượng 0 đến 30
1,239,102
12 Ray bi 500 ( mm ) (Của bàn trang điểm) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
375,000
13 Sofa Gỗ Băng (Của bộ bàn ăn) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 511.5 - 583
Giới hạn: 768 - 848
Số lượng 0 đến 30
4,574,905
Tổng cộng 72,956,884

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu anh Long
- Hình ảnh do khách hàng cũng cấp - Xuân Khánh báo giá thi công