Chủ đầu tư: a. Hùng
Địa chỉ: Hải Phòng
Nghề nghiệp:
Thời gian: 11/2021
Hạng mục: Báo giá Bàn Ăn
Phương án 1: vnd
Gỗ Óc Chó 100% nhập từ Bắc Mỹ, Da Bò tự nhiên
Bảng bóc tách hạng mục, vật liệu, kích thước, phương án 1 Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
Phương án 2: vnd
Gỗ Óc Chó kết hợp gỗ Tần Bì, Da Microfiber
Bảng bóc tách hạng mục, vật liệu, kích thước, phương án 2 Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
Phương án 3: vnd
Gỗ Sồi Mỹ, Da Microfiber
Bảng bóc tách hạng mục, vật liệu, kích thước, phương án 3 Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
Phương án 4: vnd
Gỗ Tần Bì, Da Mcrofiber
Bảng bóc tách hạng mục, vật liệu, kích thước, phương án 4 Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
Gỗ Óc Chó 100% nhập từ Bắc Mỹ, Da Bò tự nhiên
Bảng bóc tách hạng mục, vật liệu, kích thước, phương án 1 Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn ăn ( Wanlut ) (Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm) , Gỗ Óc Chó tự nhiên loại 1. Sơn Imchem 7 lớp nhập từ Mỹ
Giới hạn: 2280 - 2520
Giới hạn: 902.5 - 997.5
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
38,506,666
2 Ghế ăn ( Wanlut ) (Có mặt gỗ dày 27mm) , Gỗ Óc Chó tự nhiên loại 1. Sơn Imchem 7 lớp nhập từ Mỹ
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 1045 - 1155
Số lượng 0 đến 30
52,390,697
3 Đệm ngồi ghế ăn , Da bò tự nhiên EU, Ruột mút kết hợp bông mềm
Giới hạn: 400 - 400
Giới hạn: 420 - 420
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
12,096,000
Tổng cộng 102,993,363

Ghi chú:

- Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm
- Chân bàn Sắt sơn tĩnh điện

Ghi chú

- Báo giá này đã được Ban Giám Đốc công ty kiểm duyệt online

- Gỗ Óc Chó, gỗ Sồi Mỹ, gỗ Tần Bì ( Sồi Nga ) đều là gỗ nhập khẩu tiêu chuẩn rộng khoảng 200mm. Độ dày 22, 30, 36, 48, 60mm

- Cốt gỗ MDF, MFC, HDF, CDF đều là chống ẩm của hãng An Cường

- Đối với gỗ công nghiệp Hậu, Đáy ngăn kéo dày 18mm, Đối với gỗ tự nhiên dày 20mm

- Mọi báo giá qua Exel, Văn bản... đều không hợp lệ với quy định công ty

STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn ăn ( Wanlut ) (Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm) , Mặt bàn dạng hộp với Mặt và Viền xung quanh gỗ Óc Chó, Tấm đáy và Xương gia cố bên trong là gỗ Tần Bì sơn Imchem cùng màu
Giới hạn: 2280 - 2520
Giới hạn: 902.5 - 997.5
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
30,400,000
2 Ghế ăn ( Wanlut ) (Có mặt gỗ dày 27mm) , Ghế ăn gỗ Óc Chó, Với mặt ngồi dưới Đệm gỗ Tần Bì dày 27mm Sơn Imchem cùng màu
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 1045 - 1155
Số lượng 0 đến 30
44,204,651
3 Đệm ngồi ghế ăn , Da công nghiệp ( Microfiber ), Ruột mút kết hợp bông mềm
Giới hạn: 400 - 400
Giới hạn: 420 - 420
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
9,408,000
Tổng cộng 84,012,651

Ghi chú:

- Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm
- Chân bàn Sắt sơn tĩnh điện

Ghi chú

- Báo giá này đã được Ban Giám Đốc công ty kiểm duyệt online

- Gỗ Óc Chó, gỗ Sồi Mỹ, gỗ Tần Bì ( Sồi Nga ) đều là gỗ nhập khẩu tiêu chuẩn rộng khoảng 200mm. Độ dày 22, 30, 36, 48, 60mm

- Cốt gỗ MDF, MFC, HDF, CDF đều là chống ẩm của hãng An Cường

- Đối với gỗ công nghiệp Hậu, Đáy ngăn kéo dày 18mm, Đối với gỗ tự nhiên dày 20mm

- Mọi báo giá qua Exel, Văn bản... đều không hợp lệ với quy định công ty

STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn ăn ( Oak ) (Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm) , Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên loại 1. Sơn Imchem 7 lớp nhập từ Mỹ
Giới hạn: 2280 - 2520
Giới hạn: 902.5 - 997.5
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
19,050,666
2 Ghế ăn ( Oak ) (Có mặt gỗ dày 27mm) , Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên loại 1. Sơn Imchem 7 lớp nhập từ Mỹ
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 1045 - 1155
Số lượng 0 đến 30
21,283,720
3 Đệm ngồi ghế ăn , Da công nghiệp ( Microfiber ), Ruột mút kết hợp bông mềm
Giới hạn: 400 - 400
Giới hạn: 420 - 420
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
9,408,000
Tổng cộng 49,742,386

Ghi chú:

- Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm
- Chân bàn Sắt sơn tĩnh điện
- Sơn cùng tông màu với gỗ Óc Chó ( Như ảnh 3D )

Ghi chú

- Báo giá này đã được Ban Giám Đốc công ty kiểm duyệt online

- Gỗ Óc Chó, gỗ Sồi Mỹ, gỗ Tần Bì ( Sồi Nga ) đều là gỗ nhập khẩu tiêu chuẩn rộng khoảng 200mm. Độ dày 22, 30, 36, 48, 60mm

- Cốt gỗ MDF, MFC, HDF, CDF đều là chống ẩm của hãng An Cường

- Đối với gỗ công nghiệp Hậu, Đáy ngăn kéo dày 18mm, Đối với gỗ tự nhiên dày 20mm

- Mọi báo giá qua Exel, Văn bản... đều không hợp lệ với quy định công ty

STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn ăn ( Ash ) (Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm) , Gỗ Tần Bì tự nhiên loại 1. Sơn Imchem 7 lớp nhập từ Mỹ
Giới hạn: 2280 - 2520
Giới hạn: 902.5 - 997.5
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
14,997,333
2 Ghế ăn ( Ash ) (Có mặt gỗ dày 27mm) , Gỗ Tần Bì tự nhiên loại 1. Sơn Imchem 7 lớp nhập từ Mỹ
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 1045 - 1155
Số lượng 0 đến 30
14,734,883
3 Đệm ngồi ghế ăn , Da công nghiệp ( Microfiber ), Ruột mút kết hợp bông mềm
Giới hạn: 400 - 400
Giới hạn: 420 - 420
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
9,408,000
Tổng cộng 39,140,216

Ghi chú:

- Mặt bàn gỗ hộp dày 100mm
- Chân bàn Sắt sơn tĩnh điện
- Sơn cùng tông màu với gỗ Óc Chó ( Như ảnh 3D )

Ghi chú

- Báo giá này đã được Ban Giám Đốc công ty kiểm duyệt online

- Gỗ Óc Chó, gỗ Sồi Mỹ, gỗ Tần Bì ( Sồi Nga ) đều là gỗ nhập khẩu tiêu chuẩn rộng khoảng 200mm. Độ dày 22, 30, 36, 48, 60mm

- Cốt gỗ MDF, MFC, HDF, CDF đều là chống ẩm của hãng An Cường

- Đối với gỗ công nghiệp Hậu, Đáy ngăn kéo dày 18mm, Đối với gỗ tự nhiên dày 20mm

- Mọi báo giá qua Exel, Văn bản... đều không hợp lệ với quy định công ty